Tử vi lý số: Giải đoán - Cung Số

Thứ năm - 15/08/2019 06:10
Cung Thân ghép vào các cung Mạng hay Phúc, Quan, Di, Tài, Phối và bao giờ cũng cùng Âm Dương với Mạng. Cung Thân chỉ về hậu vận (ngoài 30 tuổi) có thêm những yếu tố để chỉ rằng con người cố gắng hoán cải số mạng hoặc buông thả xấu xa để làm giảm kém số mạng mình ngay trong đời này. Ngoài ra nữa, Thân đóng ở cung nào thì có thêm nghĩa là cái biến cố trong hậu vận của mình thường liên quan đến cung ấy.
Tử vi lý số
Tử vi lý số
Bài trước, chúng tôi đã trình bày về cách Giải đoán một Lá số tử vi trong tử vi lý số: Giải đoán - Vận: Thời Vận:

"Ngày Đinh Mùi, giờ Tí có hàng Can là Canh, vậy là giờ Canh Tí . Rồi Tân Sửu, Nhâm Dần v.v... Giờ tốt là giờ mà hàng Can sinh cho Can năm sinh, hay là giờ hàng Can giờ bị Can năm sinh khắc. Còn Can năm sinh bị Can giờ khắc, hay sinh cho Can giờ, thì đó là giờ xấu."

>> Xem Bài trước: Tử vi lý số: Giải đoán - Vận: Thời Vận

Trong bài này, chúng tôi sẽ trình bày về cách Giải đoán một Lá số tử vi trong tử vi lý số: Giải đoán - Cung Số

GIẢI ĐOÁN VỀ THẾ KẾT HỢP CÁC SAO Ở MẠNG, THÂN

GIẢI VỀ CÁC CUNG SỐ

Các cung số gồm có cung Mạng viên và cung Thân. Cung Mạng nói về mạng vận sẵn có của mình trong cả cuộc đời theo như cái nghiệp mình mang sẵn lúc ra đời.

Cung Thân ghép vào các cung Mạng hay Phúc, Quan, Di, Tài, Phối và bao giờ cũng cùng Âm Dương với Mạng. Cung Thân chỉ về hậu vận (ngoài 30 tuổi) có thêm những yếu tố để chỉ rằng con người cố gắng hoán cải số mạng hoặc buông thả xấu xa để làm giảm kém số mạng mình ngay trong đời này. Ngoài ra nữa, Thân đóng ở cung nào thì có thêm nghĩa là cái biến cố trong hậu vận của mình thường liên quan đến cung ấy.

Thí dụ: Thân ở Thê, hậu vận kết chặt với vợ, chịu ảnh hưởng của vợ; Thân ở Quan, hậu vận nặng về công việc làm; Thân ở Tài, hậu vận nặng về vấn đề tiền bạc; Thân ở Di, nặng về các mối giao thiệp và bạn bè; Thân ở Phúc, nặng về phúc đức và họ hàng.Đàn ông mà Thân cư Phối (Thê) thì số hay nể vợ, sợ vợ. Đàn bà mà Thân cư Phối (Phu) thì tốt, vì thuận lẽ, vợ dựa vào chồng.

Thân Mạng đồng cung thì con người không làm gì để canh cải số mạng: Tiền vận, hậu vận như nhau.

Ngoài ra, giai đoạn Thân giống như Mạng.

Các cung ghi trên địa bàn theo chiều thuận và kể từ cung Mạng là:

Mạng, Phụ, Phúc, Điền, Quan, Nô, Di, Ách, Tài, Tử, Phối, Bào.

Đọc tên đầy đủ là: Mạng Viên, Phụ Mẫu, Phúc Đức, Điền Trạch, Quan Lộc, Nô Bộc, Thiên Di, Tật Ách (hay Giải Ách), Tài Bạch, Tử Tức, Phối Ngẫu, (hay Thê Thiếp, Phu Quân) Bào hay Huynh Đệ.

Đọc theo chiều nghịch là Mạng, Bào, Phối, Tử, Tài, Ách, Di, Nô, Quan, Điền, Phúc, Phụ.

Người ta có giải thích vòng thuận hay nghịch của các cung số để tìm cái lẽ liên lạc, hay lẽ quan trọng trước sau. Nhưng xét ra là giả tạo. Nhưng các tam hợp thì có vẻ hợp lý và đối xung cũng vậy.

Mạng, Quan, Tài: Mạng mình kết chặt với công việc làm và tiền tài; ở đối cung, có Di là bạn bè giao dịch, là hoàn cảnh sống, là đối phương của mình.

Phối, Di, Phúc: Phối ngẫu của mình, bạn bè và các mối giao thiệp, họ hàng phải liên quan nhau; đối cung của Phối là công việc làm; có phúc hay mất phúc là do tiền tài (Tài Bạch ở đối cung Phúc Đức).

Tử, Nô, Phụ: Con cháu và ông bà, người làm trong nhà gặp Ách, thì cha mẹ lo cho (Phụ đối cung Ách). Sự nghiệp của mình để lại cho con (Điền đối cung Tử).

Ách, Điền, Bào: Trong sự nghiệp mình gây, thường có tai ách và có anh em chung lo.

Ý NGHĨA CÁC CUNG

Phụ Mẫu:
Nói về cha mẹ (giàu sang hay nghèo hèn, thọ yểu) sống hoà hay nghịch nhau). Đứa con (đương số) ra đời, vào đại vận đầu được tốt, thì thường có Phụ Mẫu tốt.

Phúc Đức:
Chủ yếu nói về họ hàng, phân tán hay sống chung tốt đẹp, đông người hay ít. Chủ yểu nói về phúc đức của đương số: Có được hưởng phúc hay không, có thể không?

Điền Trạch:
Theo danh, là nói về nhà và đất của đương số. Theo nghĩa thâm trầm, là sự nghiệp đời người (có to lớn cao cả không? Có tạo dựng do sự ngay thẳng không?)

Quan Lộc:
Nói về công việc làm, về nghề nghiệp, về danh vọng của người chức sự – việc làm có đàng hoàng ngay thẳng? Có thâu tài lợi? Cũng nói về các bạn bè ở cỡ trên mình giúp cho mình.

Nô Bộc:
Nói về người làm và bạn bè dưới tay của mình: Cũng nói đến thiếp (vợ bao: Bao bọc cho tiền sống! Vợ hầu). Có đông? Có khá, có làm tốt hay làm hại mình.

Thiên Di:
Nói đến môi trường sống của mình có thuận lợi hay là thù địch. Tức là nói đến đối phương của mình (theo nghĩa cung xung chiếu) tam hợp Mạng khắc tam hợp Di là mình thắng được đối phương. Thiên Di cũng là những bạn bè cạnh tranh, ban bè giao thiệp bằng vai với mình.

Giải Ách:
Nói đến các tật ách mình có thể gặp và được giải đi hay không?

Tài Bạch:
Nói đến tiền tài do bàn tay mình kiếm ra – Mình giầu hay nghèo? Đồng tiền kiếm ra có giữ được hay bị phá tán?

Tử Tức:
Nói về con cái: nên người hay không? Hiếu tử hay hoang đàng? Đông con hay ít con? Trai gái thế nào?

Phối Ngẫu:
Vợ hay chồng thế nào? Ăn ở với nhau lâu dài không? Vợ tốt, chồng tốt hay không? Vợ chồng giúp nhau hay ly tán.

Bào (Huynh Đệ):
Anh em ruột đông hay ít người? Có thuận thảo với mình, hay chống đối? Có giúp đỡ mình hay không?

GIẢI ĐOÁN ĐẦU TIÊN VỀ CÁC CUNG

Thân ở cung nào, thì các biến cố trong hậu vận thường liên quan đến sự kiện cung đó. (Như Thân ở Tài, thì trong hậu vận, nặng gánh về tiền bạc, lo kiếm tiền là việc trọng đại).

Cung nhị hợp và cung Mạng, Thân – Tuỳ theo cung nhị hợp là Phụ, Nô, Tử, Ách, Điền, Bào mà tam hợp hay nhị hợp sinh cho tam hợp Mạng hay Thân, hay là tam hợp Mạng,Thân sinh cho tam hợp nhị hợp,mà luận đoán về Phụ, Nô,Tử, Ách, Điền, Bào đối với bản thân đương số (Xin xem chương nhị hợp, trong việc đoán Mạng, Thân).

Xem Mạng, Thân mà thôi, thì không đủ để luận đoán về cuộc sống sướng khổ, hạnh phúc của con người.

Mạng, Thân chỉ cho ta những chi tiết như đã luận đoán trong cung Mạng Thân.

Nhưng có người Mạng ở ngôi vị thật cao, tiền bạc thật lắm, mà khổ vì một người vợ lăng loàn. Có người sung sướng đủ vẻ, lại khổ vì không con hay là có con ngỗ nghịch bất hiếu. Ngược lại có người khổ vì tiền bạc lại được con hiếu hạnh. Một ông chuyên gia Tử Vi kể chuyện về một người nghèo hèn, làm hành khất, sau được một đứa con làm nên và rất hiếu hạnh, nuôi dưỡng cho rất tử tế, và người đó tuy có Mạng rất xấu mà được sung sướng trong hậu vận.

Có người sống khổ vì nghèo hèn, nhưng cả đời không có khổ ách – như người đạp xe xích lô chiều chiều nằm phưỡn bụng cho con leo lên cưỡi ngựa. Lúc về già, tính sổ, thì cái ông Thủ Tướng vào tù ra khám, lên voi xuống chó, mất vợ chết con, phải thèm khát cái mạng nghèo hèn mà không tật ách của người đạp xe xích lô.

Cho nên luận về đời người, phải ngó tất cả các cung và tìm hiểu ước vọng của đương số mà xét. Như ông thầy kia thường có những phê phán nghịch thường mà đúng: Ui cha! Bố này Thân cư Tài Bạch thì đi tu nỗi gì! Còn bố kia làm cách mạng mà Thân lại cư Thê thì sao ra lệnh đúng đắn cho anh em được, lại cung Nô quá tệ thì sao mà thành công?

Hay là: Được lắm! Nhỏ này làm nên được lắm! Có Phụ Mẫu và Huynh Đệ giáp Mạng và cùng tốt, cùng giúp cho mình từ nhỏ thì phải khá - Và ông sĩ quan này có cung Giải Ách quá tốt, thì có thể phóng tâm chiến đấu và tiến xa, không sợ tai hoạ.

THẾ SAO Ở CÁC CUNG

Nói chung về các cung, gặp chính tinh miếu vượng, đắc địa thì tốt, gặp chính tinh hãm thì xấu, phải có Tuần, Triệt, Tài , Thọ biến cải mới tốt lại. Chính tinh miếu, đắc gặp Tuần, Triệt lại hỏng.

Chính tinh hay trung tinh phải ở đúng vị trí mới tốt – Như:

Vũ, Phủ, Cự hội Hao là tài tinh, phải ở Tài Bạch mới tốt.
Hoá Khoa, Thiên Quan, Thiên Phúc, Triệt phải ở Giải Ách mới tốt.
Cô Quả ở Tài Bạch mới tốt (giữ được tiền)
Song Hao ở Giải Ách mới tốt (làm hao tai ách)
Sát, Phá, Tham ở các cung Phụ Mẫu, Phối, Huynh Đệ, Tử Tức là có những khó khăn (như bất hoà). Cơ, Nguyệt, Đồng, Lương; Tử, Phủ, Vũ, Tướng ở các cung đó là tương đối yên lành.

Sát, Phá, Tham ở Ách là chủ về tai nạn. Cơ Nguyệt, Đồng Lương ở Ách là chủ về các chứng bệnh nội thương.

Đón đọc bài sau, chúng tôi sẽ trình bày về cách Giải đoán một Lá số tử vi trong tử vi lý số: Giải đoán - Cung Số: Cung Phụ Mẫu

>> Xem Bài sau: Tử vi lý số: Giải đoán - Cung Số: Cung Phụ Mẫu

>> Quay lại Mục Lục Khóa học Tử Vi Lý Số Online

Tác giả bài viết: Vượng Phùng

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

DỊCH VỤ THIẾT KẾ, XÂY NHÀ, NỘI THẤT
NỔI BẬT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây